Heaolu ja vaimne tervis Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmis

Tartu 2024 kultuuri- ja haridusprogrammis on heaolu ja vaimse tervise valdkond esindatud programmiliinis Inimene ja Oskused.

Tartumaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud Lõuna-Eesti heaolufoorumi 4. teematoas Kultuur ja vaimne tervis  kohtume me 4 programmi eestvedajaga. Kutsume Sind kaasa mõtlema ja arutlema teemadel, kuidas saaksime läbi erinevate eesmärgistatud kultuuripealinna programmide parandada meie inimeste sotsiaalset heaolu, tegeleda läbi kunsti kiusuennetusega ning aidata kaasa vaimse tervise parandamisele.

Osalevad projektid: Meeste Garaaž, Luues Lähedust. Kiusuennetus Kunstimuuseumis, Varjatud Maailmade Avardumine, Stand Up For Your Mind.


Kuupäev: 15. jaanuar 2021
Kellaaeg: 13:00 - 16:30


Ülekannet saad järgi vaadata Tartumaa Omavalitsuste Liidu Youtube kanalil siit https://www.youtube.com/watch?v=ORDA_mY85-A 


Ajakava

13:00 Sissejuhatus Astrid Hallik

13:03 Tervitussõnad Tartu 2024 programmikoordinaator Erni Kask

13:10 Tartu 2024 arendusprojektide ettekanded

13:15 Tartu Meeste Garaaž    Ettekandjad: Kaupo Lõhmus ja Reeli Sirotkina

13:35 Kiusuennetus kultuurivälja abil. Projekt Luues Lähedust  Ettekandjad: Eliis Vaino ja Hanna-Liis Kont

LIIKUMISPAUS

14:00 Stand Up For Your Mind   Ettekandjad: Minna Sild, Sandra Liiv ja Mihkel Mooste.

14:20 Varjatud Maailmade Avardumine   Ettekandjad: Mari Vallikivi ja Eva Laantee Reintamm

LIIKUMISPAUS

14:45- 15:45 Töö teematubades

LIIKUMISPAUS

15:55 - 16:30 Kokkuvõtted teematubadest


Kõigile foorumi osalejatele palume oma lauale valmis panna valge paber ja võimalusel värvilised pliiatsid - vildikad, nende puudumisel sobib ka tavaline kirjutusvahend. Keskendu ettekannetele, samal ajal ürita ilma mõtlemata paberile joonistada. Foorumipäeva lõpuks palume teha oma teosest (ja ka “mitteteosest”) mobiiliga ülesvõte ja postitada see Tartumaa Omavalitsuste Liidu FB lehele SIIN 
 või saata e mailile astrid.hallik@tartumaa.eePäeva sisu.

 Tartu Meeste Garaaž

Ettekandjad: Kaupo Lõhmus ja Reeli Sirotkina

Meeste Garaaži tegevuse lühike tutvustus: Meeste Garaaži (MG) arendus Eestis on kutsutud ellu mujal maailmas üha enam populaarsust koguva Men’s Shed praktika ning Tartu ja Tallinna Ülikooli teadmiste toel, et juhtida tähelepanu vananemise positiivsetele kogemustele, üksildusele ja meeste tervisele (elustiili valikud, riskikäitumine, depressioon, dementsus, südamehaigused, suitsidaalsus) ja vähestele võimalustele ühiskonnaelus osaleda. Lahendusena kaasatab, võimestab, aktiveerib ja pakub MG meestele uusi rolle läbi neid kõnetatavate tegevuste. Lõuna-Eesti regioon on hajaasustusega ning võimalus sattuda pensionile jäädes isolatsiooni on suur. Seetõttu ongi Meeste Garaazi tegevused suunatud nii kultuuriruumi täiendamisele kui kogukondlike sidemete tugevdamisele.

Lisainfo projekti kohta: https://www.tartu2024.ee/meestegaraaz

Teematuba: Tartu Meeste Garaaž

MTÜ Meeste Garaaz tegevus kuulub ennetustöö valdkonda. Kutsume arutlema, et õppida nägema seda, mida me pole siiani suutnud teha. Tegevustoas osaleja saab kaasa mõelda mida juba homme muuta oma töös ja iseenda mõtlemises ja käitumises, et mehi nende kuuluvustunde otsinguis abistada. Tegevustuba on jaotatud kolme ossa, mille jooksul käsitleme teemasid nagu stereotüübid, üksildus, kaasamise võimalused. Kiusuennetus kultuurivälja abil. Projekt Luues Lähedust

Ettekandjad: Eliis Vaino ja Hanna-Liis Kont

Ettekandes tutvustatakse projekti Luues Lähedust. Kiusuennetus Kunstimuuseumis, mille fookuses on kiusamise ennetamine muuseumide ja kunsti kaudu. Projekt koosneb uurimistöö ja kiusuennetuslahenduste testimise faasist ning mitmetahulisest haridusprogrammist, eksperimentaalsest kaasaegse kunsti näitusest ja konverentsist. Tegevused kasvavad välja Tartu ja Lõuna-Eesti koolide, perede, Tartu Kunstimuuseumi ja SA Kiusamisvaba Kooli koostööst. Lisaks panustavad rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud ja sotsiaalvaldkonna eksperdid. 

Lisainfo projekti kohta: https://tartu2024.ee/luueslahedust

Teematuba: Kultuurivälja potentsiaal kiusuennetuses – võimalused ja väljakutsed

Teematuppa on oodatud kõik huvilised, kes soovivad rohkem teada saada ja kaasa rääkida kultuurivälja ja kiusuennetuse (ning laiemalt sotsiaalse heaolu) seostest, juba töös olevatest koostööprojektidest ja selle arengusuunaga seotud väljakutsetest. Arutelus osalevad teiste seas Muinsuskaitseameti muuseumivaldkonna juht Mirjam Rääbis, Vabamu programmijuht Aive Peil ja SA Kiusamisvaba Kool esindajad Kristiina Treial ja Kati Toobal.


 Stand Up For Your Mind

Ettekandjad: Minna Sild, Sandra Liiv ja Mihkel Mooste.

Stand Up For Your Mind on vaimse tervise ja huumori teemaline projekt, mida veab eest MTÜ Peaasjad (peaasi.ee) meeskond.

Iga 4. inimene kannatab elu jooksul mõne vaimse tervise probleemi all, kuid sellest rääkimine on täna endiselt veel tabu. Meil puuduvad paljuski oskused vaimse tervise muresid varakult ära tunda, neist rääkida ja ennast ning teisi toetada. Stand Up For Your Mind projektiga soovime muuta Lõuna-Eesti piirkonnaks, kus psühholoogiline keskkond on teadlikult hoitud. Teeme seda läbi vaimse tervise teadmiste jagamise, kogukonnaalgatuste ning huumori.
Ettekandes saad kuulda täpsemalt meie visioonist ja tegevustest.

Lisainfo projekti kohta: https://www.tartu2024.ee/standup

Teematuba:  Stand Up For Your Mind

Teematoas arutleme selle üle, millised on Sinu kogukonna väljakutsed, vajadused ja võimalused vaimse tervise teemaga seoses ning kuidas võiksime ühiselt neile lahendusi leida.


Varjatud Maailmade Avardumine

Ettekandjad: Mari Vallikivi ja Eva Laantee Reintamm

Toetatud loominguline eneseväljendus võib olla ja sageli on psüühiliste erivajadustega inimestele teraapiline, innustav ja positiivse mõjuga. Kunstiga tegelemine, näitustel osalemine, positiivse tagasiside saamine ja eduelamus võimaldavad erivajadustega inimestel kogeda kunsti kaudu teistsugust reaalsust. Selline kunst on vahetu, originaalne ning kunstimaailma rikastav ning selle nägemine puudutab inimhinge, annab värske pilgu ja viitab loomise müstilisele allikatele. Kondase Keskuse juhtimisel keskendutakse psüühiliste erivajadustega inimeste kunstiloomingule Eestis, sarnasustele ja erinevustele võrreldes teiste Euroopa riikidega.

Lisainfo projekti kohta: https://www.tartu2024.ee/varjatudmaailmad

Teematuba: Vaimne tervis ja loominguline eneseväljendus.

Laiemalt püüame arutleda selle üle, kust pärinevad meie hirmud kõige teistsuguse, nn tundmatu võõra suhtes, keskendudes psüühilise erivajadustega inimeste eksisteerimisele meie kõrval ja meie seas. Arutame, kuidas see on olnud minevikus, kuhu oleme jõudnud praeguseks ajahetkeks ja mida võiks tuua tulevik. Kuidas loominguline eneseväljendus võiks mõlemapoolselt tõkkeid ületada, kuidas kunst toimib ühenduslülina erineva taustaga inimeste vahel ning kunstimaailm võimldab loojate võrdsuse.