II teematuba
Hariduse roll tervisekäitumise ja ohutusalaste hoiakute kujundamisel 

11. novembril 2020 kell 10.00 - 12.30 Zoomis.

Teematuppa olid oodatud: kohaliku omavalitsuse haridusjuhid, lasteaedade ja koolide juhid, huvijuhid, noorsootöötajad.

Millest räägiti: Riiklikud õppekavad näevad ette ohutus- ja tervisekäitumise kujundamise lõimituna, läbiva teema „Tervis ja ohutus“ raames. 2017 töötati välja konkreetsemad õpitulemused ja ilmus ohutusteemaline õpetajaraamat. Mitmed asutused ja organisatsioonid pakuvad koolitusi, ennetusprogramme ja projekte. 

 • Milline on täna seis tervise ja turvalisuse õpetamisega lastele ja noortele? 
 • Kuidas tervise ja ohutuse teemat integreerida igapäevasesse õppetöösse, koolielusse? 
 • Millised on meie head praktikad?

Veebinari esimeses osas andsid eksperdid ülevaate teemast. Teises osas toimus arutelu: tervise ja ohutuse temaatika olulisus, probleemkohad ja vajadused nende teemade käsitlemisel haridusasutustes, võimalikud lahendused. 

Teematoa valmistasid ette ja viisid läbi Valgamaa Arenguagentuurist Aet-Arula Piir ja Ülla Kimmel ning Maanteeametist Kai Kuuspalu.


Päevakava

10.00 – 10.10 Kai Kuuspalu sissejuhatus 

10.10 – 10.25 Pille Liblik, Haridus- ja Teadusministeerium „Tervise, ohutuse ja turvalisuse käsitus haridusvaldkonna tulevikuvaates 2035“
Ettekande slaide saad vaadata siit.

10.25 – 10.40 Ivi Tigane, Valga Vallavalitsus „Kohaliku omavalitsuse võimalused inimese heaolu, tervise ja ohutuse väärtustamisel“
Ettekande slaide saad vaadata siit.

10.40 – 10.55 Alice Haav, Tervise Arengu Instituut "Tervisedendus koolis - kellele ja milleks?"
Ettekande slaide saad vaadata siit. 

10.55 – 11.15 Reesi Efert, Maanteeamet, Piret Seire Päästeamet ja Lauri Tamm Politsei- ja Piirivalveamet „Mida sina teed?“
Ettekande slaide saad vaadata siit.

11.15 – 11.25 Monica Roosve, Kambja lasteaed Mesimumm direktor „Tervis ja ohutus Kambja lasteaias Mesimumm“
Ettekande slaide saad vaadata siit. 

11.25 – 11.35 Ülle Närska, Puhja Kooli õpetaja „Tervise ja ohutuse teemade käsitlemisest Tervist edendavate koolide näitel“
Ettekande slaide saad vaadata siit. 

11.35 – 11.45 Dagmar Kutsar, Tartu Ülikool „Turvalisus hariduses lapse vaates“
Ettekande slaide saad vaadata siit.

11.45 – 11.55 Ettekannete kokkuvõte ja arutelu sisse juhatamine

11.55 – 12.30 Arutelud ja päeva kokkuvõte


Ettekannete videot saad järele vaadata siit.

  


Arutelu teemad

Grupid 1 ja 2 arutlesid järgmiste küsimuste põhjal: 

 • Kas teie grupi jaoks on või ei ole tervise ja turvalisuse teemade käsitlemine üldhariduskoolis                 oluline, miks (tooge välja 1-3 põhjendust)?
 • Milliseid tegevusi tehakse tervise ja turvalisuse teemades lasteaedade ja üldhariduskoolides või       kogukonnas?
 • Mida oleks veel vaja teha (nn probleemkohad teemades)?
 • Tooge vajadusel välja kuni kolm suuremat takistust ning püüdke leida neile võimalikud            lahendused.

Vaata arutelus kirjasaanud mõtteid siit. 

Grupid 3 ja 4 arutlesid järgmiste küsimuste põhjal:

 • Kas teie grupi jaoks on või ei ole tervise ja turvalisuse teemade käsitlemine üldhariduskoolis                oluline, miks (tooge välja 1-3 põhjendust)?
 • Millistes tervise ja turvalisuse programmides osaletakse või milliseid õppematerjale kasutatakse        teie lähikonna lasteaedades, üldhariduskoolides või kogukonnas?
 • Kas partnerite poolt pakutavaid õppematerjale ja programme on vähe, piisavalt või liiga palju?            Kas ja milliseid programme või materjale veel oleks vaja?
 • Tooge vajadusel välja kuni kolm suuremat takistust materjalide kasutamisel või programmidega        liitumisel ning püüdke leida neile võimalikud lahendused

  Vaata arutelus kirjasaanud mõtteid siit. 


Sellel vormil saad avaldada enda mõtteid arutelu küsimuste osas:
Email again: