Lõuna-Eesti heaolufoorum on kuue maakonna tervise, turvalisuse, hoolekande ja hariduse huvipoolte koostööüritus, mida korraldab Tartumaa Omavalitsuste Liit.

Foor
um toimus viie teematoana novembrist 2020 märtsini 2021. Igas teematoas oli ettekanded ekspertidelt ning arutelu eesmärgiga sõnastada ühine sõnum riiklike poliitikadokumentide koostajatele.
 Lapse heaolu - nüüd järelvaadatav
Haridus ja ohutus - nüüd järelvaadatav
Liikumine ja tervis - nüüd järelvaadatav
Kultuur ja heaolu-nüüd järelvaadatav
Turvalisuse edendamine 


Milleks seda vaja on?

  • Saad teadmisi, kuidas toetada enda ja oma lähedaste vaimset tervist.
  • Saad uusi ideid ja kontakte oma tööks. 
  • Saad jagada oma kogukonna või ametkonna parimaid tavasid.

Millest räägime?
Vaimne tervis ja heaolu on inimese seisund, milles ta realiseerib oma võimeid, tuleb toime igapäevase elu pingetega ja suudab töötada tulemusrikkalt. Vaatleme vaimse heaolu hoidmist kogu inimese elukaare jooksul.

Keda ootame?
Foorumile on oodatud omavalitsus- ja riigiametnikud,  kogukondade ja vabakonna esindajad, hariduse, tervise, hoolekande ja turvalisuse spetsialistid ja aktivistid  ning kõik teised, kelle tegevus mõjutab inimeste vaimset tervist kui heaoluseisundit.

Kes aitavad teematubasid läbi viia?
Päästeameti Lõuna päästekeskus, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet Lõuna prefektuur,  Tartu Linnavalitsus, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi laste heaolu uuringute rühm, Põlvamaa Arenduskeskus, Tartumaa Spordiliit, Viljandimaa Spordiliit, Valgamaa Spordiliit, Võrumaa Spordiliit, Jõgevamaa Spordiliit "Kalju", SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus, Siseministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Tervise Arengu Instituut, Valgamaa Arenguagentuur, Kultuuripealinn 2024, Võrumaa Arenduskeskus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut, Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustik, Tervist Edendavate Koolide võrgustik, Eesti Punane Rist, Tartu Ülikooli Kliinikum.